Inspiratiedag 17 december 2016

17 december 2016: Gave inspiratiedag over mentaliserend coachen

Het was een meer dan geslaagde inspiratiedag die helemaal in het teken stond van "mentaliserend coachen". Peter Bleumer heeft de ruim 60 aanwezige deelnemers (studenten van het EI en 15 AlumnEI-leden) vertrouwd gemaakt met de achtergronden van deze relatief onbekende coachings-methodiek. Een echte aanrader is het boek dat Peter Bleumer en René Meijer over mentaliserend coachen hebben geschreven. Een beknopte video over het betreffende boek kun je overigens hier bekijken. En last but not least heeft Monique van Neutegem over deze inspiratiedag het volgende blog geschreven.

De kracht van mentaliserend coachen

De EI Inspiratiedag op 17 december staat in het teken van het mentaliserend coachen. Deze relatief nieuwe vorm van coaching krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht en dat is eigenlijk niet zo verwonderlijk. Mentaliserende interventies zijn met name geschikt wanneer coachees niet of nauwelijks kunnen, durven of willen reflecteren op zichzelf, zich onvoldoende inleven in anderen en/of geen zicht hebben op wat er in interacties misloopt. En met dergelijke situaties krijg je ook bij het coachen gegarandeerd wel eens te maken. Deze "mentaliserende" Inspiratiedag wordt verzorgd door Peter Bleumer.

Wat is mentaliseren?

Mentaliseren is het vermogen om je eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen als voortkomend uit gevoelens, wensen en bedoelingen. Dat wil zeggen: kunnen aanvoelen en snappen waarom jijzelf en anderen doen zoals ze doen, en begrijpen wat daar de achterliggende gedachten, gevoelens, motieven en bedoelingen bij zijn.

Als het mentaliseren jezelf betreft betekent dit in staat zijn tot zelfreflectie. Als het mentaliseren gaat om anderen, spreken we van inlevingsvermogen in anderen.

Goed mentaliseren bevordert effectieve communicatie, prettig samenwerken en samenleven, want je begrijpt jezelf en de ander.

Wat is mentaliserend coachen?

Mentaliserend coachen is heus geen nieuwe methode die andere coachingsmethoden vervangt. Het komt dus niet in de plaats van NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren), TA (Transactionele Analyse), RET (Rational Emotive Therapy), Voice Dialogue, noch situationeel of coachend leidinggeven, of andere methode.

Mentaliserend coachen is echter wel een nuttige uitbreiding van je bestaande repertoire als coach en leidinggevende. Het is te gebruiken in die situaties waarin mensen onvoldoende of niet mentaliseren terwijl dat eigenlijk wel gewenst is.

Het enige doel van mentaliserend coachen (en dus van je eigen interventies als coach) is om het mentaliserend vermogen van de coachee / de ander te herstellen of te bevorderen. Zodra de coachee / de ander goed mentaliseert, hoef je in principe geen specifieke mentaliserende interventies meer te doen.

Het programma

Tijdens deze Inspiratiedag (voor huidige studenten en AlumnEI-leden) zal Peter Bleumer in het ochtendcollege met name ingaan op wat het mentaliserend coachen inhoudt. In de middag zal hij ons aan de hand van concrete, interactieve oefeningen zelf laten ervaren wat de kracht van mentaliserend coachen kan zijn.

Voor wie bestemd?
De Inspiratiedag is bedoeld voor de huidige studenten Coaching Basics, Master Coach en Master Counselor. Ook leden van het AlumnEI-platform kunnen, tegen een geringe vergoeding, aan deze Inspiratiedag deelnemen. Je kunt je meteen inschrijven via de link in de uitnodiging die je al per e-mail hebt ontvangen.

Achtergrond

Peter Bleumer is werkzaam als GZ-psycholoog, psychoanalitisch psychotherapeut en als supervisor van MBT Nederland en van het Anne Freud instituut. Hij geeft al jaren college in het tweede jaar van onze EI-opleiding. Peter geldt als één van de grootste kenners van de mentaliserende benadering van het coachen in Nederland. Hij volgde opleidingen bij de grondleggers van deze benadering (Fonagy en Bateman) en is tevens mede-auteur van: Mentaliserend coachen. Bevorder hetzelfreflectie en inlevings- vermogen in organisaties (2016). Bovendien is hij een van de initiatiefnemers van ART2ART.

AlumnEI-platform

AlumnEI-forum

Datum vandaag is

-- di. 12-12-2017

AlumnEI-events

Social Media

-- Twitter
-- Facebook
-- LinkedIn

Gastenboek

Contact

Spreuk v.d. dag