Jan Remmerswaal: Persoonsdynamica

Over de auteur

Jan Remmerswaal (1945) is sociaal-psycholoog. Hij is vooral bekend geworden door zijn boeken over 'Groepsdynamica'en 'Begeleiden van groepen', waarvan er inmiddels ruim 200.000 verkocht zijn. Hij is de afgelopen jaren in diverse rollen als docent, opleider, trainer, coach en adviseur betrokken geweest bij een groot aantal opleidingen en organisaties, die midden in een proces van verandering zaten. Met name tijdens dergelijke veranderingsprocessen leerde hij om te gaan met een grote diversiteit aan emoties en gevoelens, van zijn collega's, mede- werkers, leidinggevenden en van zichzelf. De rijkdom van deze ervaringen is een belangrijke bron voor dit boek geweest.

Over het boek

Persoonsdynamica biedt inzicht in sociale processen waarin bijna altijd emoties een rol spelen, zowel op persoonlijk niveau als op maatschappelijk niveau. Ook in talrijke werksituaties spelen emoties voortdurend een belangrijke rol: emoties van cli nten, emoties van collega"s en emoties van uzelf. Dit boek legt de focus op het professioneel hanteren van zulke emoties.

Persoonsdynamica is een vrij jong vakgebied dat de dynamiek binnen de persoonlijkheid bestudeert. Dit betreft met name de wisselwerking tussen gedrag en emoties tegen de achtergrond van wat de afgelopen honderd jaar bekend is geworden in de psychologie, cognitiewetenschappen, neurowetenschappen en filosofie. Met name wordt aangesloten bij de recente aandacht voor emoties in de sociale psychologie. Persoonsdynamica biedt inzicht in sociale processen waarin emoties 'n rol spelen, zowel op persoonlijk niveau als op maatschappelijk niveau. Ook in veel werksituaties spelen emoties een belangrijke rol: emoties van cli nten, emoties van collega's en emoties van uzelf.

Dit boek legt de focus op het professioneel hanteren van zulke emoties. Het boek bestaat uit vier delen: deel 1 heeft het professioneel herkennen van emoties als thema en deel 2 emoties tijdens transities en belangrijke veranderingen in het leven. In deel 3 komen wetenschappers en professionals aan het woord. Deel 4 besluit met aandacht voor de fenomenen van overdracht en tegenoverdracht. In elk deel wordt in aparte hoofdstukken ingegaan op het herkennen van de betreffende emoties en op het professioneel daarmee omgaan, aangevuld met een groot aantal oefeningen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met adviezen voor de professional.

Het boek bevat niet alleen informatie over het omgaan met emoties, maar ook vijftig illustratieve boxen, ruim honderd adviezen voor professionals en tientallen oefeningen.

Voor wie

Het boek is met name bestemd voor professionals die in hun werk met emoties te maken krijgen die ze op professionele wijze willen hanteren, en voor hen die voor zulke beroepen in opleiding zijn.

Productinformatie
Auteur: Jan Remmerswaal
Taal: Nederlands
Afmetingen: 18x243x170 mm
Gewicht: 529,00 gram
Druk 1
ISBN10-nummer: 9031387185
ISBN13-nummer: 9789031387182

AlumnEI-platform

AlumnEI-forum

Datum vandaag is

-- vr. 19-01-2018

AlumnEI-events

Social Media

-- Twitter
-- Facebook
-- LinkedIn

Gastenboek

Contact

Spreuk v.d. dag